Hỏi đáp

Lên phía trên
Tại sao lại học các môn chính trị?
Câu hỏi:

Tại sao lại học các môn chính trị?

Trả lời:
Trong bốn lĩnh vực của đời sống, bao gồm chính trị – kinh tế – văn hoá – xã hội, theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì bốn lĩnh vực này quan trọng ngang nhau, không được xem nhẹ một lĩnh vực nào. Chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Bởi nói đến chính trị là nói đến vấn đề quyền lực, quản lí nhà nước và quản lí xã hội. Lênin từng nói: “Người ta cần đến kinh tế để khỏi chết đói, cần đến chính trị để khỏi tự giết chính mình. Nếu không hiểu biết về chính trị thì không thể có hành động tự giác về thực thi quyền lực của chính mình…”

Từ đó, Người căn dặn thanh niên: “Các cháu phải cố gắng học tập kỹ thuật và văn hóa, nếu không học tập văn hóa, không có trình độ văn hóa thì không học tập được kỹ thuật, không học tập được kỹ thuật thì không theo kịp được nhu cầu kinh tế nước nhà, nhưng phải chú ý học tập chính trị vì nếu chỉ học văn hóa, kỹ thuật mà không có chính trị thì như người nhắm mắt mà đi"

         Vậy học chính trị là học cái gì?
Đó là phải học Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
         Môn học  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin sẽ cung cấp cho chúng ta thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

         Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ cung cấp cho chúng ta những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.

        Môn học Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
Đồng thời, giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

            “Các điều chúng ta biết chỉ là giọt nước, các điều chúng ta không biết là cả một đại dương” (Isaac Newton). Vì vậy, để biết nhiều hơn và để giải quyết mọi thắc mắc của mình, chúng ta hãy cố gắng học tập chăm chỉ hơn nhé và bên cạnh học các môn chuyên ngành chúng ta cũng phải học các môn Chính trị nữa, làm tốt điều này thì chúng ta sẽ đạt kết quả cao trong học tập cũng như sẽ thành công trong cuộc sống.

            Chúc các bạn học tốt!
Lên phía trên
Làm thế nào để học tập tốt Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin?
Câu hỏi:

Làm thế nào để học tập tốt Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin?

Trả lời:
Để học tốt môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin sinh viên cần nghiêm túc thực hiện những việc sau:

1.Về động cơ học tập
Trước hết, phải xác định đúng đắn động cơ học tập.
Xác định đúng đắn động cơ học tập nghĩa là xác lập cho được sự hài hoà giữa nhu cầu của bản thân với mục đích, yêu cầu của xã hội. Động cơ học tập đúng đắn lúc này là: học cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Học để lập thân, lập nghiệp, có khả năng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

Về mặt tâm lý: học tập để thoả mãn khát vọng hiểu biết, là niềm vui, là phương thức quan trọng để phát triển và hoàn thiện nhân cách cá nhân; và để rửa cái nhục nghèo đói, tụt hậu cho đất nước.
2. Về tinh thần, thái độ học tập
- Trước hết, phải thực sự tự tin trong học tập. Bạn học được, mình cũng học được. Ngạn ngữ có câu: “dốt đến đâu, học lâu cũng biết” và “muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Phải gạt bỏ ngay tâm lý tự ty (nếu có).
- Phải hiểu: học tập ở đây chủ yếu là tự học. Thầy và bạn (dù quan trọng tới đâu) cũng chỉ dừng ở mức tạo điều kiện cho mình học thôi.
- Phải thật chủ động trong học tập. Muốn vậy, phải gắn việc học tập với nghiên cứu, bởi có nghiên cứu mới đánh thức được tinh thần khoa học đích thực trong bản thân mình.
- Phải rèn óc hoài nghi khoa học, lật đi lật lại vấn đề. Cố gắng học phong cách tư duy của Marx: “K.Marx là con người mà sự sửa chữa đến nhanh hơn sự hình thành. Chưa kịp hình thành đã sửa chữa, bổ sung”.
- Phải có tinh thần vượt khó trong học tập. (Chẳng hạn: gặp trời mưa, sẵn sàng đến lớp trễ hoặc nghỉ học (lẽ ra: “trời mưa ướt áo ướt quần. Mưa sao ướt được tinh thần chúng ta” mới phải chứ!).
- Mặt khác, phải dứt khoát từ bỏ lối học để đối phó với kiểm tra, thi cử.
3.Về phương châm học tập
Ngoài phương châm HỌC đi đôi với với HÀNH, một phương châm khác cực kỳ quan trọng trong việc học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin là: LÝ LUẬN liên hệ với THỰC TIỄN.

4.Về phương pháp học tập
Phương pháp dưới đây mang tính chất tổng quát, tùy từng điều kiện mà mỗi sinh viên vận dụng khác nhau.

4.1 - Tự học ở nhà
4.1.1 - Cá nhân tự học
A. Đọc giáo trình

Đã học thì nhất thiết phải có giáo trình, phải có sách. “Không có sách thì không có tri thức” (Lênin). Đó là “vũ khí” diệt “giặc dốt”. Đó cũng là “người thầy” thứ hai, trợ lý cho “người thầy sống”. Cách thức sinh viên sử dụng giáo trình đại thể như sau:
a/ Trước khi học chương mới, cần:
• Đọc nhanh một lượt toàn chương để có ý niệm chung
• Đọc kỹ từng -đoạn để nắm từng phần chính của chương
• Đọc lại toàn chương để có thể tóm tắt những ý chính
• Ghi ra những điểm chưa rõ cần hỏi giảng viên, những điểm -mà bản thân không đồng ý, muốn trình bày theo cách khác.
Tối thiểu cũng cần thực hiện cho được yêu cầu 1 và 4.
b/ Sau khi học xong một chương, cần:
- Phối hợp với vở ghi, đọc lại giáo trình, bổ sung những ý tưởng, những dữ kiện mới. Đính chính những sai lầm nếu có. Liên hệ với thực tế cuộc sống. Đặt ra các câu hỏi và tự trả lời, như: Cái gì? Tại sao? Như thế nào? Ở đâu mà ra? Có ý nghĩa gì? Có liên hệ gì với cái trước? Có thể diễn đạt cách khác? Có vận dụng được vào cuộc sống?

- Trả lời các câu hỏi ôn tập cuối mỗi chương vào một cuốn tập riêng (chừa khoảng trống để ghi những ý hay của các bạn khác, và lời giải đáp của thầy khi có dịp).
c/ Ôn tập giữa học kỳ (khoảng nửa chương trình) hoặc cuối học kỳ (toàn bộ giáo trình môn học), cần:
- Đọc lại những chương đã học (ôn tập giữa học kỳ) hoặc toàn bộ giáo trình để nắm được vấn đề trung tâm của toàn môn học, và mối quan hệ hữu cơ (nội tại) giữa vấn đề trung tâm và các vấn đề của từng chương.
- Tìm mối quan hệ giữa các chương. Chẳng hạn, các loại quan hệ:
• Quan hệ nhân quả, quan hệ tùy thuộc
• Quan hệ nền tảng và phái sinh
• Quan hệ cùng bậc (đồng đẳng, quan hệ ngang)
• Quan hệ thứ bậc (trên dưới, quan hệ dọc)
Tự chuẩn bị trả- lời những vấn đề trọng tâm ôn tập (do thầy hướng dẫn) giữa hoặc cuối học kỳ.
B. So sánh nội dung môn học với các môn học khác
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin có liên quan với nhiều môn khoa học khác. Vì vậy, cần so sánh mối quan hệ giữa chúng. Loại tư duy so sánh này diễn ra ngay trong quá trình học tập (cả lúc lên lớp cũng như khi tự học ở nhà). Tuy nhiên, khi cần so sánh một cách có hệ thống, công việc đó tiến hành trong khâu tự học ở nhà sẽ thuận tiện hơn.
C. Đọc thêm sách, tài liệu tham khảo
Tất cả các môn khoa học Mác-Lênin đều có khá nhiều các loại sách, tạp chí tham khảo (trong thư viện, ở hiệu sách, trên mạng…). Theo sự hướng dẫn của thầy, các bạn hãy cố gắng tìm đọc.
4.1.2 - Học theo nhóm
Học theo nhóm, đối với tất cả các môn học, các bậc học, là một hình thức học phổ biến trên thế giới hiện nay. Học nhóm tất có “đối thoại”, mà đối thoại có phương pháp, từ xa xưa đã được Socrates - nhà triết học Hy Lạp thời cổ đại coi như “bà đỡ của trí tuệ”. Đối với các môn khoa học Mác-Lênin, việc học nhóm càng không thể thiếu, bởi có “cọ sát” mới dễ dàng “bật ra” chân lý. Muốn đạt được chất lượng thực trong học nhóm, từng cá nhân phải có sự chuẩn bị kỹ càng để giải quyết vấn đề do nhóm (dưới sự hướng dẫn cũa thầy) đề ra. Tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm lẫn nhau.

4.2 - Học tập trên lớp
4.2.1 - Nghe giảng

Dù có nhiều nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, với đặc trưng của môn học, thuyết trình vẫn là một trong những hình thức lên lớp quan trọng. Vì thế, khi nghe giảng (tức nghe thầy thuyết trình), cần tập trung tư tưởng cao độ. Muốn vậy, phải rèn năng lực chú ý để tránh bị phân tán tư tưởng do những chuyện không đâu (chẳng hạn: thấy bạn đến lớp trễ, nghe tiếng rao ngoài đường, chợt ngó chiếc lá rơi bên cửa sổ, … rồi suy nghĩ miên man!).
Trong quá trình nghe giảng, nếu có chỗ nào (từ nào, vấn đề nào…) không hiểu, hãy đánh dấu theo ký hiệu riêng, tạm cho qua (sẽ tìm hiểu sau), để theo dõi tiếp phần thầy đang giảng. Nghe giảng không chỉ chú ý nội dung, mà còn cần học tập cách lập luận, cách diễn đạt, cách chọn thí dụ cụ thể để minh họa, cách trình bày bảng hoặc cách sử dụng phần mềm power point của thầy (nhất là đối với sinh viên sẽ theo ngành sư phạm).

4.2.2- Ghi chép
Phải ghi bài giảng theo sự hiểu biết của mình. Tuyệt đối không chờ thầy đọc cho chép. Lối học THẦY ĐỌC – TRÒ CHÉP không được phép tồn tại ở bậc đại học. Có thể ghi sai? Không sao cả! Khi tự học ở nhà, sẽ đối chiếu với giáo trình, tham khảo sự hiểu biết của các bạn khác hoặc hỏi lại thầy để sửa chữa, bổ sung.

4.2.3- Phát biểu
Cùng với việc chủ động trình bày (nói hoặc viết) với thầy những những vấn đề nẩy sinh khi đọc giáo trình ở nhà, cần luôn trong tư thế chuẩn bị phát biểu (do đó phải động não), để nếu thầy hỏi hoặc lớp có tổ chức seminar (hội thảo khoa học) thì sẵn sàng tham gia. Đừng sợ sai. Đừng dấu dốt. Mạnh dạn trao đổi. Vấn đề được đào sâu sẽ hiểu kỹ, nhớ lâu, vận dụng tốt . Thường có sinh viên hay nói: “vấn đề này em hiểu, nhưng không biết diễn đạt thế nào”. Nếu thực sự hiểu, hãy tập thông tin chuẩn xác, hấp dẫn “điều mình hiểu” cho người khác. Muốn vậy, chỉ có một cách: tập diễn đạt bằng ngôn ngữ nói (phát biểu), ngôn ngữ viết và ngôn ngữ ký hiệu khác (cử chỉ, điệu bộ… ). Về ngôn ngữ nói, có thể tập nói một mình (nói thầm, nói thành tiếng, nói to), nói cho một vài bạn nghe, tiến tới phát biểu trước tập thể … Tập nhiều sẽ có tài hùng biện.
Cuối cùng, các bạn cũng nên biết: Theo con đường học vấn tựa như trèo lên cái thang không có nấc chót, hay như bơi giữa đại dương không có bến bờ. Học tập những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ là một chặng (dù là chặng cực kỳ quan trọng) trên con đường đó. Vì vậy, mong các bạn hãy phấn đấu thực hiện bằng được lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Không có việc gì khó – Chỉ sợ lòng không bền – Đào núi và lấp biển – Quyết chí ắt làm nên”.
Lên phía trên
Thưa thầy, cô sắp tới em chuẩn bị học môn giáo dục thể chất, Em rất đam mê muôn học này và muốn học tốt môn thì em phải làm gì? Rất mong quý thầy, cô chỉ ra cách thức? Em xin cảm ơn!
Câu hỏi:

Thưa thầy, cô sắp tới em chuẩn bị học môn giáo dục thể chất, Em rất đam mê muôn học này và muốn học tốt môn thì em phải làm gì? Rất mong quý thầy, cô chỉ ra cách thức? Em xin cảm ơn!

Trả lời:

Đây là một câu hỏi rất hay. Tôi rất vui vì em là một trong những sinh viên quan tâm và cùng chia sẽ với chúng tôi vấn đề này. Thật ra để học tốt môn giáo dục thể chất thật đơn giản. Tôi nghĩ em đã đam mê thì trong quá trình học em sẽ tiếp thu kiến thức nhanh hơn so với các bạn bình thường, nhưng nói vậy các bạn học bình thường hoặc không đam mê môn này cũng sẽ học tốt môn giáo dục thể chất thì cần đảm bảo các yếu tố sau:

Thứ nhất: Đi học đầy đủ, vì đây là môn thực hành và học thị phạm kỹ thuật nhiều nên rất cần Tai em nghe, mắt em thấy và em thực hành thực tế.

Thứ hai: Tập trung nghe giảng và làm thị phạm nhiều để em cảm giác động tác được  chính xác nhất.

Thứ ba: Trong một buổi giảng dạy là 3 tiết, lúc nào giáo viên cũng dành thời gian cho 1 tiết cuối để hướng dẫn thêm cho các em chưa nắm rõ, do đó em có thể hỏi giáo viên bất cứ vấn đè nào còn vướng mắt hoặc chưa làm được để thực hiện tốt kỹ thuật động tác hơn.

Thứ tư: Em nên đọc giáo trình, bài giảng mà chúng tôi đã đưa lên trang wep của khoa, khi đọc cần suy ngẫm và hình dung động tác thêm, nếu còn chưa hiểu thì gặp giáo viên ở tiết tiếp theo để hỏi.

Thứ năm: Em cần nhớ các lưu ý của giáo viên khi giảng trong quá trình thực hiện kỹ thuật, động tác để làm theo, không nên làm theo ý mình vì nếu em thực hiện kỹ thuật sai trong thời gian dài sẽ hình thành kỹ sảo thì giáo viên sẽ khó sữa chữa kỹ thuật em trong thời gian ngắn được.
Rất vui và cảm ơn em vì có câu hỏi hay. Tôi hy vọng các bạn có thêm nhiều câu hỏi để Tôi sẽ giải đáp nhằm góp phần nâng cao chất lượng và trình độ của các cạn
Lên phía trên
Học Vật Lý Thế Nào Cho Tốt
Câu hỏi:

Học Vật Lý Thế Nào Cho Tốt

Trả lời:

Để học giỏi môn Vật lý trong nhà trường, theo tôi cần có phương pháp học tập sao cho khoa học, hợp lý : - Đọc và soạn bài kỹ trước khi đến lớp. Chú ý ghi lại những từ ngữ quan trọng, những vấn đề còn chưa rõ trong bài để khi đến lớp nghe thầy cô giảng bài ta sẽ tiếp thu nhanh hơn. Phải mạnh dạn hỏi ngay những gì còn chưa hiểu với thầy cô, bạn bè…

KINH NGHIỆM HỌC TỐT MÔN VẬT LÝ

Để học giỏi môn Vật lý trong nhà trường, theo tôi cần có phương pháp học tập sao cho khoa học, hợp lý :

- Đọc và soạn bài kỹ trước khi đến lớp. Chú ý ghi lại những từ ngữ quan trọng, những vấn đề còn chưa rõ trong bài để khi đến lớp nghe thầy cô giảng bài ta sẽ tiếp thu nhanh hơn. Phải mạnh dạn hỏi ngay những gì còn chưa hiểu với thầy cô, bạn bè…

- Về nhà làm tất cả các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập. Muốn vậy phảihọc đều tất cả các môn, đặc biệt là môn Toán - vì đây là môn học giúp ta có được tư duy logic và tính toán chính xác, rất cần trong việc giải các bài tập Vật lý.

Nhân đây, tôi cũng xin được chia sẻ cùng các bạn một số kinh nghiệm học tập môn Vậtlý như sau:

1/. Trước hết, cần xây dựng cho chúng ta lòng yêu thích môn học - có yêu thích mới có hứng thú trong học tập. Đây là một trong những yếu tố rất cần thiết để học tốt mônnày. Bằng cách nào? Bạn hãy thường xuyên đọc sách Vật lý vui, tham gia các hoạt động liên quan đến Vật lý như tham gia câu lạc bộ Vật lý ở trường, trên Internet,…Luôn đặt câu hỏi "Tại sao?" trước những vấn đề, những tình huống thuộc môn vật lýdù là đơn giản để từ đó khơi gợi tính tò mò, đòi hỏi phải được lý giải - và như vậy dần dần bạn sẽ tìm thấy được những cái hay, cái đẹp của bộ môn này mà yêu thích nó.

2/. Rèn luyện cho chúng ta một trí nhớ tốt vì có như thế chúng ta mới nắm bắt được bài mới ở lớp cũng như các kiến thức đã học trước đó. Rèn luyện như thế nào? Đó là :trước khi học bài mới chúng ta nên xem lại các bài học cũ. Như thế sẽ mất nhiều thời gian chăng? Câu trả lời là "Không" vì những bài đó chúng ta đã học, đã biết, đã nhớ nên xem lại sẽ rất nhanh. Khi được tái hiện lần nữa, ta sẽ nhớ được lâu hơn, chắc hơn. Thực tế đã cho thấy, trong quá trình làm bài thi trắc nghiệm, chỉ cần ta quên (hoặc không hiểu) một thuật ngữ nào đó thôi là mất điểm ngay.

3/ Luôn tìm tòi mở rộng kiến thức. Chương trình trong sách giáo khoa vốn là kiến thức chuẩn, căn bản nhưng không thể giải thích cặn kẽ hết mọi vấn đề vì thời lượng chương trình không cho phép. Cho nên, để hiểu rõ và nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa chúng ta cũng cần tìm đọc thêm sách tham khảo (chứ không phải là sách giải bài tập). Đồng thời, nên làm bài tập thật nhiều, bắt đầu từ những bài đơn giản rồi đến những bài tập khó…Việc làm bài tập nhiều sẽ giúp ta rèn luyện tư duy nhanh, tích luỹ thêm kiến thức bổ sung cho lý thuyết; đọc thêm nhiều sách chúng ta mới nắm chắc và hiểu đúng, sâu sắc hơn những kiến thức trong sách giáo khoa.

4/ Nếu có điều kiện, các bạn nên thành lập nhóm học tập từ 03 đến 05 học sinh. Khi có được sự phân công hợp lý trong nhóm thì việc học sẽ đạt được hiệu quả cao - không chỉ riêng môn vật lý mà các môn khác cũng vậy.

Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của tôi. Mong rằng bài viết này sẽ giúp được ít nhiều cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Chuẩn bị cho việc làm bài thi trắc nghiệm.

 Khi đã nắm vững kiến thức, các em cần phải chuẩn bị sẵn những đồ dùng họctập được phép mang vào phòng thi như bút mực, bút chì mềm, thước kẻ, com – pa, tẩy chì, ... và tất nhiên đều có thể sử dụng tốt. Riêng về bút chì, công cụ chính để làm bài trắc nghiệm, các em nên chọn loại chì từ 2B đến 6B (tốt nhất nên chọn loại 2B), nên chuẩn bị từ hai hoặc nhiều hơn hai chiếc được gọt sẵn, đồng thời cũng cần dự phòng thêm một chiếc gọt bút chì. Các em không nên gọt đầu bút chì quá nhọn đặc biệt không nên sử dụng bút chì kim, mà nên gọt hơi tà tà (đầu bằng hơn), có như thế mới giúp việc tô các phương án trả lời được nhanh và không làm rách phiếu trả lời trắc nghiệm. Có như vậy, các Em mới tiết kiệm được vài ba giây hoặc hơn thế nữa 5 đến 7 giây cho một câu, và như thế, cứ 15 câu các Em có thể có thêm thời gian làm được 1 hoặc 2 câu nữa. Nên nhớ rằng, khi đi thi, thời gian là tối quan trọng. Để tiết kiệm thời gian, em nên chuẩn bị nhiều bút chì đã gọt sẵn, hạn chế tối đa việc phải gọt lại chì trong khi đang làm bài, không nên sử dụng tẩy liền với bút chì mà nên sử dụng gôm tẩy rời. Nếu có thể, các Em nên tập tô thử các ô ở nhà.

Kĩ năng khi làm bài thi trắc nghiệm.

Đề thi gồm có nhiều câu, mỗi câu có 04 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án duy nhất  đúng. Toàn bài được đánh giá theo thang điểm 10, chia đều cho các câu trắc nghiệm, không phân biệt mức độ khó, dễ (với đề thi Đại học, mỗi câu được 0,2 điểm, thời gian làm bài thi Đại học là 90 phút). Các em hãy rèn luyện cho

mình những kĩ năng sau đây:

• Nắm chắc các qui định của Bộ về thi trắc nghiệm: Điều này đã được hướng dẫn kĩ càng trong các tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành, trong đó có qui chế thi.

• Làm bài theo lượt:

* Đọc trước toàn bộ đề: Đọc thật nhanh qua toàn bộ và làm những câu dễ trước; Đánh dấu những câu mà Em cho rằng theo một cách nào đó thì Em có thể trả lời chính xác được câu hỏi đó.

* Đọc lại toàn bộ bài kiểm tra lần thứ hai và trả lời những câu hỏi khó hơn...: Em có thể thu thập được một số gợi ý từ lần đọc trước, hoặc cảm thấy thoải mái hơn trong phòng thi.

* Nếu có thời gian, hãy đọc lại toàn bộ câu hỏi và phương án chọn: Rất có thể Em đã hiểu sai ý của đề bài từ lần đọc trước, hãy fix các câu đó bằng cách sử dụng tẩy đồng thời kiểm tra xem các ô được tô có lấp đầy diện tích chì và đủ đậm hay không, nếu quá mờ thì khi chấm máy sẽ báo lỗi.

* Mẹo: Nên đọc đề từ đầu đến cuối và làm ngay những câu mà mình cho là chắc chắn sẽ làm đúng, đánh dấu (trong đề) những câu chưa làm được, sau đó lặp lại lượt thứ hai, rồi lượt thứ ba... Các em không nên dừng lại quá lâu ở một câu trắc nghiệm, sẽ mất cơ hội ở những câu dễ hơn, mà điểm số thì được chia đều.

• Sử dụng chì và tẩy (gôm):

Thời gian tính trung bình cho việc trả lời mỗi câu trắc nghiệm là 1,8 phút (dĩ nhiên câu dễ sẽ cần ít thời gian hơn, còn câu khó sẽ cần nhiều hơn). Khi làm bài, tay phải em cầm bút chì để tô các phương án trả lời, tay trái cầm tẩy để có thể nhanh chóng tẩy và sửa phương án trả lời sai. Phải nhớ rằng, tẩy thật sạch ô chọn nhầm, bởi vì nếu không, khi chấm, máy sẽ báo lỗi

• Sử dụng phương pháp loại trừ trên cơ sở suy luận có lí.

Có thể các em sẽ gặp một vài câu mà bản thân còn phân vân chưa biết phương án nào chắc chắn đúng. Khi đó, các em có thể sử dụng phương pháp loại trừ để có được phương án trả lời phù hợp với yêu cầu của đề. Trong nhiều trường hợp, các em tính một đại lượng nào đó thì có thể loại trừ 50:50 hoặc loại chỉ còn 01 phương án đúng! (chẳng hạn, ở đề thi tốt nghiệp THPT 2009, có câu hạt nhân nào bền vững nhất trong các hạt nhân U, Cs, Fe và He?

Nếu nắm được những hạt nhân có số khối A trong khoảng từ 50 đến 70 thì chọn ngay Fe, song nếu không nhớ, chúng ta thấy Fe trong đời sống hằng ngày là khá bền vững, vậy ta loại trừ các hạt nhân kia!)

• Trả lời tất cả các câu (“tô” may mắn!): Mỗi câu đều có điểm, vậy nên, bỏ qua câu nào là mất điểm câu đó. Khi đã gần hết thời gian làm bài, nếu còn một số câu trắc nghiệm chưa tìm được phương án trả lời đúng, các em không nên bỏ trống, mà nên lựa chọn ngẫu nhiên phương án trả lời (cái này nếu nói bình dân là “tô lụi” nhưng có “cơ sở khoa học”! hay tô theo “linh cảm”). Cách làm này sẽ giúp các em tăng được cơ hội có thêm điểm số, nếu may mắn phương án trả lời là đúng, còn nếu sai cũng không bị trừ điểm (ngoại trừ trường hợp bị trừ điểm âm, mà ở Việt Nam ta, chưa áp dụng!). Song, các Em không nên lạm dụng cách làm này, vì tỉ lệ may mắn là rất thấp.

Cách để trả lời những câu hỏi khó (câu hỏi dạng “đỉnh”)

• Loại trừ những phương án mà Em biết là sai: Nếu được phép, Em đánh dấu chỗ sai hay bổ sung những phần cần thiết vào phương án đó để chỉ rõ vì sao nó sai.

• Hãy kiểm tra tính đúng/sai của mỗi phương án: Bằng cách này, Em có thể giảm bớt các lựa chọn của Em và tiến đến lựa chọn chính xác nhất.

• Phải cân nhắc các con số thu được từ bài toán có phù hợp với những kiến thức đã biết không. Chẳng  hạn tìm bước sóng của ánh sáng khả kiến thì giá trị phải trong khoảng 0,40 (μm) đến 0,76 (μm). Hay tính giá trị lực ma sát trượt thì hãy nhớ là lực ma sát trượt luôn vào khoảng trên dưới chục phần trăm của áp lực.

• Những phương án bao gồm những từ phủ định hay mang tính tuyệt đối.

• “Tất cả những ý trên”: Nếu Em thấy có tới ba phương án có vẻ đúng thì tất cả những ý trên đều có khả năng là đáp án chính xác!

• Mỗi đại lượng vật lí còn cần có đơn vị đo phù hợp nữa: Đừng vội vàng “tô vòng tròn” khi con số Em tính được trùng khớp với con số của một phương án trả lời nào đấy.

• Những phương án trông “giông giống”: Có lẽ một trong số đó là đáp án chính xác; chọn đáp án tốt nhất nhưng loại ngay những đáp án mang nghĩa giống hệt.

• Hai lần phủ định: Tạo ra một câu khẳng định có chung nghĩa với câu có hai lần phủ định rồi xem xét nó.

• Những phương án ngược nhau: Khi trong 4 phương án trả lời, nếu hai phương án mà hoàn toàn trái ngược nhau, có lẽ một trong hai phương án đó là đáp án chính xác!

• Ưu tiên những phương án có những từ hạn định: Kết quả sẽ dài hơn, bao gồm nhiều yếu tố thích hợp hơn cho một câu trả lời.

• Nếu như cả hai đáp án đều có vẻ đúng: So sánh xem chúng khác nhau ở điểm gì. Rồi dựa vào câu gốc ở đề bài để xem phương án nào phù hợp hơn.

• Em phải cảnh giác với những câu hỏi yêu cầu nhận định phát biểu là đúng hay sai. Làm ơn đọc cho hết câu hỏi. Thực tế có Em chẳng đọc hết câu đã vội trả lời rồi!

• Các Em có 2 cách để tìm đáp án đúng:

* Cách thứ nhất: Giải bài toán đầu bài đưa ra tìm đáp số xem có đúng với đáp án thì đáp án đó dùng  được.

* Cách thứ hai: Ta dùng đáp án đó đưa vào công thức mà các em biết thì đáp án nào đưa vào công thức  có kết quả hợp lý là đáp án đúng.

* Lưu ý rằng, nhược điểm lớn nhất của các Em khi làm bài là các em thường hiểu sai hiện tượng Vật lí, vì vậy dẫn đến chọn phương án trả lời sai. Vật lí khác với Toán họcvà chỉ có mối liên hệ với toán học bằng các phương thức của phương trình nhưng có những đề thuộc bản chất của Vật lí không nằm trong phương trình toán. Phần lớn các em không để ý đến bản chất Vật lí.

Khắc phục được điều này các em phải chịu khó nghe Thầy cô giáo giảng bài, khi vận dụng kiến thức hiểu bản chất của vấn đề thì các em mới làm tốt được bài. Khi làm bài trắc nghiệm Vật Lí, trước hết Em cần đặt câu hỏi và đạt được các mục tiêu sau sau đây: Chuẩn xác – cách giải/hướng đi/phán đoán đúng + Nhanh – Hoàn thành từng câu trong thời gian ngắn nhất để dành thời gian nhiều nhất cho các câu khác + Hoàn thiện – Phải biết cách trình bày đầy đủ từ điều kiện xác định của đề để việc loại bỏ nghiệm lạ hay giải thích đầy đủ câu trả lời của mình. Nhanh – Hoàn thiện thường đi song hành với nhau trong khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (trong đó bao gồm cả khâu tô vào trong phiếu trả lời).

Trình tự làm một bài toán vật lý

Đọc để hiểu đề muốn tìm những đại lượng nào.

Tóm tắt đề bài: ghi ra những đại lượng cần thiết cho việc tìm ra đại lượng mà đề bài yêu cầu.

Đổi đơn vị nếu cần (học sinh thường không để ý hay quên làm bước này).

Vẽ hình minh họa (nếu hiện tượng có nhiều vật tham gia hay có nhiều trường hợp).

Suy nghĩ những công thức nào có thể dùng để giải.

Tìm ra đại lượng cần tìm sau khi biến đổi và kết hợp các công thức (chưa vội thế số).

Thế số để tìm ra kết quả cuối cùng.

Để ý đơn vị của kết quả có phù hợp thực tế không.

Về việc tóm tắt đề bài, tôi thấy một số học sinh không làm bước này mà tìm những dữ kiện cần thiết trong đề. Điều này dễ làm rối học sinh vì trong đề có rất nhiều chữ và những con số cần thiết thì không nhiều. Việc tóm tắt sẽ làm học sinh biết được đề bài cho những đại lượng nào, đại lượng nào chưa có để học sinh có hướng giải cho bài toán.
Lên phía trên
Tại sao phải học xác suất thống kê?
Câu hỏi:

Tại sao phải học xác suất thống kê?

Trả lời:
(Bài viết của thầy Đặng Hùng Thắng, Giảng viên trường ĐHKHTN, ĐHQGHN)
 I. Cần phải học xác suất thống kê?
Trong khoa học cũng như trong đời sống hàng ngày chúng ta thướng gặp các hiện tượng “biến cố” ngẫu nhiên. Đó là các biến cố mà ta không thể dự đoán một cách chắc hắn rằng chúng xảy ra hay không xảy ra.
Nhà triết học Mỹ BengiaminFranklin có nói “Ở nước Mỹ không có gì là chắc chắn cả ngoại trừ hai điều: chắc chắn ai cũng sẽ chết và chắc chắn ai cũng phải nộp thuế”. Ngẫu nhiên hiển diện mọi nơi, mọi lúc tác động đến đến chúng ta. Ngẫu nhiên mang lại cho ta cả niềm vui và nỗi buồn, cả hạnh phú lẫn nỗi đau. Ngẫu nhiên đích thị là một phần tất yếu của cuộc sống. Lí thuyết xác xuất là bộ môn toán học nghiên cứu tìm ra các quy luật chị phối và đưa ra các phương pháp tính toán xác suất của các hiện tượng biến cố ngẫu nhiên. Ngày nay lí thuyết xác suất đã trở thành một ngành toán học quan trọng cả về phương diện lý thuyết và ứng dụng. Nó là một công cụ không thể thiếu được, mỗi khi cần đánh giá các cơ may, các nguy cơ rủi ro. Nhà Toán học Pháp La-pla-xơ ở thế kỷ 19 đã tiên đoán “môn khoa học này hứa hẹn trở thành một trong những đối tượng quan trọng nhất của tri thức nhân loại”. Rất nhiều những vấn đề quan trọng nhất của đời sống thực tế thuộc về những bài taosn của lí thuyết xác suất. Xác suất gắn bó chặt chẽ và liên hệ mật thiết với khoa học thống kê. Về phương pháp thu thập, tổ chức, trình bày, phân tích và diễn dịch dữ liệu. Vì thế nó đóng một vai trò cực kì quan trọng trong nhiều ngành khoa học, nhất là trong các ngành khoa học thực nghiệm như y khoa, sinh học, nông nghiệp, kinh tế. Đặc biệt thống kê rất cần cho các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách. Khao học thống kê cung cấp cho họ các phương pháp thu thập, xử lý và diễn giải các phân tích về dân số, kinh tế, giáo dục… để từ đó có thể vạch chính sách và ra các quyết định đúng đắn. Thiếu khoa học thống kê, họ chẳng khác nào người không có tai, mắt và giống như một người mù và mò mẫm trong căn nhà tối đen để tìm một con mèo đen đã không còn ở đó nữa.
Ngay đầu thế kỉ 20, nhà triết học người Anh Well đã dư báo “trong một tương lai không xa, kiến thức thống kê và tư duy thống kê sẽ trở thành một yếu tố không thể thiếu được trong học vấn phổ thông của mỗi công dân giống như khả năng biết đọc và biết viết”.
Chính vì thế, UNESCO (Tổ chức Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc) đãkhẳng định rằng xác suất – thống kê là một trog các quan điểm chủ chốt để xây dựng học vấn trong thời đại ngày nay. Ngày nay ở hầu hết các nước trên thế giới, xác suất – thống kê đã đực đưa vào giảng dạy ở các trường phổ thông và là môn cơ sở bắt buộc của nhiều ngành ở bậc Đại học.

II. Một số bài toán xác suất đơn giản liên quan đến chứng khoán
Thị trường chứng khoán là một minh họa rất rõ cho sự ngự trị của ngẫu nhiên. Ngày mai điều gì sẽ xảy ra với cổ phiếu của Công ti FPT? Cổ phiếu sẽ tăng giá? Đứng giá? Au xuống giá? Khó có thể nói chắc chắn một điều gì… Tính không chắc chắn, sự rủi ro, tính biến động lên xuống một cách ngẫu nhiên là thuộc tính cố hữu của thị trường chứng khoán.
Dù rằng thị trường chứng khoán là một đối tượng hết sức phức tạp, diến biến tăng giảm của nó rất khó dự báo. Nhưng các nhà kinh tế cùng với các nhà taosn học đã cố gắng sử dụng các công cụ của toán học, đặc biệt là các công cụ của Xác suất – Thống kê để mô hình hóa thị trường chứng khoán. Việc áp dụng các mô hình đó giúp các nhà đầu tư tối đa hóa các cơ hội đạt lợi nhuận và tối thiểu hóa các nguy cơ rủi ro. Một mô hình nổi tiếng nhất là mô hình Black – Schole do hai nhà kinh tế Mỹ là F. Black và M.S. Schole đê xuất năm 1973, trong đó sử dụng các công cụ giải tích ngẫu nhiên. Mô hình này được rất nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới sử dụng. Hai ông đã đoạt giải Nobel về Kinh tế vào năm 1997 nhờ những nghiên cứu về thị trường chứng khoán.
Lên phía trên
Làm thế nào để học tốt môn toán cao cấp?
Câu hỏi:

Làm thế nào để học tốt môn toán cao cấp?

Trả lời:
(một vài kinh nghiệm học tập tốt môn toán cao cấp)
Môn học toán cao cấp là môn học khó với nhiều kiến thức khô khan và tương đối trừu tượng. Việc học tập tốt môn này gây ra rất nhiều áp lực đối với các bạn sinh viên, nhất là các bạn sinh viên năm thứ nhất, những người mới bước vào môi trường giáo dục đại học. Bài viết này đưa ra một vài kinh nghiệm cùng trao đổi với các bạn về phương pháp học tập tốt môn toán cao cấp.
Học với thái độ tích cực.
Hiện nay đang tồn tại trong rất nhiều sinh viên một thái độ học tập tiêu cực, mặc dù họ đi học rất đầy đủ, đúng giờ (đa số), hoàn thành các bài tập được giao (thiểu số). Việc học tập tiêu cực thể hiện ở chỗ các bạn luôn bị ap lực phải hoàn thành đống bài tập, phải nhớ một mớ các công thức ký hiệu loằng ngoằng. Điều này gây nên sự chán nản trong việc học của các bạn. Học với thái độ tích cực là gì. Đấy là chúng ta luôn chủ động tiếp nhận kiến thức, chủ động trong kế hoạch học tập. CÓ thể là đọc trước những bài giảng ở lớp, chủ động hỏi giáo viên những vấn đề chưa hiểu; tìm tòi các bài tập liên quan, xây dựng các bài tập, các sơ đồ mối quan hệ giữa các kiến thức; tìm những ứng dụng của môn học đó, suy nghĩ về những ích lợi của môn học này mang lại,…
Cách thức nạp thông tin vào bộ não.
Làm thế nào để nhồi nhét hàng đống công thức, ký hiệu vào trí nhớ. Hãy nhờ đến sự trợ giúp của giấy nháp, viết. Kiên trì đọc chầm chậm từng dòng sách giáo khoa, viết ra những gì cần suy nghĩ, tự chứng minh những gì còn chưa hiểu. Đó là cách tốt nhất để kiến thức đi vào đầu và mãi mãi nằm lại trong đó. Ngoài ra khi bạn xung phong lên bảng làm một bài tập, khi bạn giảng lại một vấn đề bạn đã rõ cho bạn bè bạn sẽ nhớ kiến thức đó rất lâu.
Hãy bắt đầu từ ngày hôm qua.
Các kiến thức của môn toán cao cấp luôn được giảng dạy theo trình tự loogic, cái dễ trước, cái khó sau, các kiến thức sau được xây dựng trên nền tảng của các kiến thức trước. Để hiểu được nội dung của bài hôm nay các bạn cần phải hiểu được nội dung của bài hôm qua. Khi chứng minh một định lý mới hay giải một bài toán nào đó, hay suy nghĩ bài tập, định lý này yêu cầu về cái gì, có liên quan tới nội dung kiến thức nào, hãy vẽ lên sơ đồ mối quan hệ giữa các khái niệm, các định lý, các nội dung bài giảng với nhau. Hãy trèo lên từng bậc của cái thang và chúng ta sẽ tới đích.
Học thầy không tày học bạn.
Việc tạo nhóm trong học tập cũng là một phương pháp học hiệu quả. Học nhóm làm tăng sự hứng khởi, làm não tiếp thu nhanh hơn, có động lực cạnh tranh làm bạn cố gắng hơn. Nếu bạn không hiểu bài, bạn không hỏi thầy cô, bạn bè thì đây là một sai lầm dễ dẫn đến mất căn bản nhất và sẽ tạo ra một lỗ hổng kiến thức ở bạn. Trong nhóm học tập khi bạn tranh luận một vấn đề nào đó hay khi bạn giảng lại một nội dung mà bạn đã hiểu cho những người khác thì các kiến thức đó sẽ rất khó quên đối với bạn.
Cần có thời gian và sự kiên trì.
Để học tốt môn toán cao cấp, một trong những yêu cầu đối với chúng ta là làm được các bài tập. Với môn học này có những kiến thức chúng ta không thể hiểu ngay được, có những bài tập chúng ta nghĩ mãi không ra cách giải. Đừng nản chí. Sự cần cù, chăm chỉ trong học tập cũng là một liều thuốc giúp bạn. Mỗi ngày (cũng có thể là mỗi tuần) hãy dành ra một khoảng thời gian nào đó để làm và luyện tập bài tập, có thể thời gian đầu sẽ làm không chính xác kết quả (nhưng đúng phương pháp, cách giải) nhưng sau một thời gian bạn sẽ quen dần và tiến bộ theo từng ngày.
Sự thành công không thể đến với bạn trong một sớm một chiều. con đường chúng ta đi có thể còn rất dài và không bằng phẳng. Thời gian và sự kiên trì sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích.
(NĐA. bài viết đã được đăng nội san của trường, số 4 tháng 12 – 2010)
Lên phía trên
Em nghe mấy anh chị nói khi học mấy môn về Mác – Lenin sinh viên luôn phải đi thực tế. Em muốn hỏi là đi như vậy chi phí sinh viên trả hay nhà trường trả? việc đi như vậy có ý nghĩa gì?
Câu hỏi:

Em nghe mấy anh chị nói khi học mấy môn về Mác – Lenin sinh viên luôn phải đi thực tế. Em muốn hỏi là đi như vậy chi phí sinh viên trả hay nhà trường trả? việc đi như vậy có ý nghĩa gì?

Trả lời:
Xin trả lời ý thứ hai trước nhé!
Các môn học cơ bản luôn được đánh giá là những môn học khô khan mang nặng tính lý luận. Vì vậy để tạo hứng thú cho người học thì Khoa Khoa học Cơ bản đã có nhiều phương pháp khác nhau. Một trong những phương pháp được đánh giá cao và được sự hưởng ứng nhiệt tình từ sinh viên đó là việc tổ chức cho sinh viên đi thực tế. Việc đi như vậy vừa tạo ra sự thoải mái cho người học sau những giờ lý thuyết căng thẳng vừa làm cho những bài học trên lớp trở nên sinh động, gần gũi hơn với người học. Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần bổ trợ sinh viên trong một số kỹ năng sống như: kỹ năng hòa nhập cộng đồng; kỹ năng lắng nghe; kỹ năng thuyết trình; tạo dựng lòng tự tin; xây dựng tình đoàn kết…Qua đó làm cho sinh viên có thái độ học tập cũng như thái độ sống tốt hơn.
Lưu ý rằng sau chuyến đi sinh viên phải viết bài thu hoạch.
Về vấn đề chi phí đi thực tế: Nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên trong một số chi phí như: tiền xe, ăn uống, bảo hiểm…Các chi phí khác do sinh viên tự lo.
Lên phía trên
Em được biết Khoa Khoa học cơ bản có dạy kỹ năng sống cho sinh viên, Cho em hỏi chương trình này được tổ chức như thế nào?
Câu hỏi:

Em được biết Khoa Khoa học cơ bản có dạy kỹ năng sống cho sinh viên, vậy chương trình này được tổ chức như thế nào?

Trả lời:
Trả lời: Khoa khoa học cơ bản có chức năng chính là xây dựng kế hoạch và tổ chức giảng dạy các môn cơ sở làm nền tảng cho việc nghiên cứu những khoa học chuyên ngành. Không chỉ đơn thuần là tạo nền tảng về chuyên môn mà Khoa còn chú trọng đến việc tạo dựng nền tảng vững chắc về mặt kỹ năng và thái độ của người học. Chính vì vậy bên cạnh dạy chuyên môn Khoa luôn chú trọng đến dạy kỹ năng sống cho sinh viên.
Phương pháp dạy có thể được triển khai theo hai hướng: Thứ nhất là trực tiếp mở các khóa học cho sinh viên (bắt đầu từ năm học 2012-2013 mọi sinh viên trước khi ra trường đều được học khóa học về kỹ năng sống do trường chỉ đạo Khoa khoa học Cơ bản tổ chức. Thứ hai là lồng ghép chương trình giáo dục kỹ năng sống vào những hoạt động ngoại khóa như: chương trình tham quan thực tế tại các chiến tích lịch sử do tổ bộ môn chính trị tổ chức thường niên; các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Đoàn; thi Olympic Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh…
Lên phía trên
Em bị bệnh tim bẩm sinh thì làm thế nào em được miễn giảm môn GDTC?
Câu hỏi:

Em bị bệnh tim bẩm sinh thì làm thế nào em được miễn giảm môn GDTC?

Trả lời:
Nếu em bị bệnh tim bẩm sinh hay các bệnh: Gãy chân, tay, Cơ,…. Nói chung các bệnh hoặc chấn thương không thể vận động mạnh đã được các bác sỹ chuẩn đoán thì em tiến hành các thủ tục sau để được miễn giảm học môn giáo dục thể chất:
Bước 1: Làm đơn xin miễn giảm học môn giáo dục thể chất có xác nhận của Sinh viên, phụ huynh.
Bước 2: Nộp các giấy tờ bệnh viện liên quan đến bệnh án của sinh viên theo học.
Bước 3: Trình đơn và giấy tờ bệnh án cho giáo viên giảng dạy để xác minh, sau đó trình Trưởng khoa xem xét, quyết định.
Khi sinh viên được cho phép miễn thì sinh viên cần chấp hành các nội dung sau:
- Phải tham gia đi học đầy đủ.
- Các cột điểm sẽ được chuyển sang dạng thi lý thuyết để công nhận.
- Chấp hành các qui định học như các sinh viên khác nhưng không tham gia vận động hoặc vận động với khối lượng nhẹ
Lên phía trên
Em thi rớt môn GDTC 1 thì làm thế nào để em trả nợ tín chỉ này?
Câu hỏi:

EM THI RỚT MÔN GDTC 1 THÌ EM PHẢI LÀM SAO ĐỂ HỌC LẠI HỌC PHẦN NÀY?

Trả lời:
Nếu em thi rớt môn giáo dục thể chất 1 thì có hai bậc học cụ thể:
- Em học hệ Cao đẳng thì em sẽ học lại vào đầu năm 2.
- Em học hệ Đại học thì em học lại vào đầu năm 3.
Cách thức đăng ký học lại cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng ký học phần trên mạng và đến phòng kế hoạch tài chính nộp tiền.

Bước 2: Theo dõi ngày bắt đầu của lịch học

Bước 3: Kiểm tra điểm ngay sau khi kết thúc môn

Lưu ý đối với các em không đăng ký học ngay sau đó thì cũng phải tiến hành các bước vừa nêu để tham gia học.
Lên phía trên
Khoa khoa học cơ bản có bao nhiêu bộ môn?
Câu hỏi:

Khoa khoa học cơ bản có bao nhiêu bộ môn?

Trả lời:
* Khoa cơ bản gồm các bộ môn sau:
- Bộ môn TOÁN - LÝ
- Bộ môn CHÍNH TRỊ
- Bộ môn GIÁO DỤC THỂ CHẤT - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
 

Khoa khoa học cơ bản

Giới thiệu chung: ( Bản dịch Tiếng Anh: Khoa Ngoại ngữ)   Những tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ; Những tòa tháp chọc trời; hay những căn biệt thự kiên cố… đều được bắt đầu từ một nền móng vững chắc.Xây một căn nhà, nền tảng có vững chắc thì nhà mới cao, mới đẹp được. Đào tạo một con người...

Thăm dò ý kiến

Khoa khoa học Cơ bản bạn thích môn gì ?

Toán

Chính Trị

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng

Tất cả các môn học

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 132
  • Tháng hiện tại: 2830
  • Tổng lượt truy cập: 225686